AMP Chomutov a.s.

Pražská 720/31
430 01 Chomutov

IČO: 25 40 21 88
DIČ: CZ25 40 21 88

Tel: 474 332 116
Tel: 603 236 035

e-mail: amp@amp-cv.cz
www: www.amp-cv.cz


vyhledávání

Politika EMS

Společnost AMP Chomutov a.s. se sídlem Pražská 720/31, 430 01 Chomutov byla založena v roce 1999. 


Hlavní náplní podnikatelské činnosti je stavební a strojní činnost. Společnost se za více jak 18 let působnosti vypracovala, svými zkušenostmi, mezi přední dodavatele staveb na klíč. V tomto oboru je naší náplní investorsko inženýrská činnost, výroba, dodávka, montáž a servis staveb po celé České republice. V oblasti strojní výroby se společnost orientuje na kompletní nebo dílčí dodávky OK pro montované haly, výrobu oceloplechových kontejnerů pro odpadová hospodářství, povrchové úpravy kovů a ostatní strojírenskou výrobu. V současné době byla výrobní činnost společnosti rozšířena o výrobu výplní (plastových nebo hliníkových oken a dveří).

 

Společnost je profesionální, dobrý a spolehlivý partner pro realizaci záměrů ve stavebnictví a strojírenství s pevnou pozicí na stávajícím trhu. Hlavním cílem společnosti je dosahovat kvalitních výrobků se zmenšujícím se podílem odpadů a znečištění životního prostředí, založeným na zavádění moderních, technicky dokonalejších a účinnějších výrobních zařízení a aplikaci ekologicky šetrných procesů.

 

Společnost se tímto vyhlášením environmentální politiky zavazuje: 

- dodržovat požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí a dalších předpisů a norem neustále zlepšovat svůj environmentální profil, snižovat používání přírodních zdrojů a preventivně předcházet havarijním situacím, znečisťování ovzduší, vody, půdy a nadměrnému vytváření odpadů, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí

- usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a všech obyvatel

- zvyšovat a prohlubovat povědomí o ochraně životního prostředí mezi svými zaměstnanci a zapojit do našich snah při ochraně životního prostředí i ostatní spolupracující subjekty

- vyžadovat od svých smluvních partnerů aktivní přístup k ochraně životního prostředí a tento přístup kontrolovat a vyhodnocovat

- spolupracovat a komunikovat se zájmovými skupinami a se státní správou

 

Poskytováním informací o našich cílech, chceme dosáhnout pocitu sounáležitosti všech osob, které pracují pro společnost, nebo z pověření společnosti a chceme tak zvýšit jejich osobní aktivní podíl na naplňování výše definovaných cílů.

 

Ing. Vladimír Čermák

předseda představenstva

a ředitel společnosti